/Predikim – E Diela VI e Llukait (Shërimi i të demonizuarit), Atë Aleks Ndoni

Predikim – E Diela VI e Llukait (Shërimi i të demonizuarit), Atë Aleks Ndoni