/Predikim – E Diela e të Lidhurit të Mishit (Gjykimi i fundit) – Atë Grigor Pelushi – Katedralja “Ngjallja e Krishtit”

Predikim – E Diela e të Lidhurit të Mishit (Gjykimi i fundit) – Atë Grigor Pelushi – Katedralja “Ngjallja e Krishtit”