/ANKTHI, FRIKA, PASIGURIA DHE DËSHPËRIMI

ANKTHI, FRIKA, PASIGURIA DHE DËSHPËRIMI

INTERVISTË ME MITROPOLITIN E KORÇËS HIRËSI JOANIN TEMA: ANKTHI, FRIKA, PASIGURIA DHE DËSHPËRIMI 1. Hirësi, kush janë shkaqet që po e çojnë njeriun e sotëm të mbushet me deshpërim, ankth, frikë dhe pasiguri? 2. Cila duhet të jetë qasja jonë perballë këtyre fenomeneve – kur ankthi, frika dhe depresioni na pushtojnë? 3. Cili është roli i Kishës në përballjen e kësaj gjëndje? Si e ndihmon ajo njeriun e pushtuar nga ankthi dhe dëshpërimi? 4. A ka shpresë për njeriun e sotëm kur dëshira për ta jetuar jetën sa vjen edhe zbehet? Përgatitën: Intervistoi: Aleksandër Dimroçi Video dhe Montazh: Antonio Poshnjari Radio Ngjallja Korçë, Prill 2024