/NË KISHAT E BERATIT – Me Atë Joan Qako Në Katedralen e Shën Dhimitër Mirovlitit, Berat *PRODHIM I RADIO NGJALLJA * Realizimi audio-viziv dhe montazhi: Aleksandër Dimroçi Intro 2: Bashkia Berat, Psal: Theodhor Peci Dron: Kejdi Uruçi, Shtator 2020

NË KISHAT E BERATIT – Me Atë Joan Qako Në Katedralen e Shën Dhimitër Mirovlitit, Berat *PRODHIM I RADIO NGJALLJA * Realizimi audio-viziv dhe montazhi: Aleksandër Dimroçi Intro 2: Bashkia Berat, Psal: Theodhor Peci Dron: Kejdi Uruçi, Shtator 2020