/Ndarja e Kekut të Shën Vasilit me grupin e grave Ortodokse të Tiranës ne pjesmarrjen e Hirësi Astit.

Ndarja e Kekut të Shën Vasilit me grupin e grave Ortodokse të Tiranës ne pjesmarrjen e Hirësi Astit.