/Momente nga kremtimi i Fjetjes së Hyjlindëses – kisha e shën Marisë Pogradec

Momente nga kremtimi i Fjetjes së Hyjlindëses – kisha e shën Marisë Pogradec