/Mesazhi i Ditës! Ungjilli sipas Lukait Kapitulli 4:22-30 Përgatiti: Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë KOASH 25 Shtator 2009

Mesazhi i Ditës! Ungjilli sipas Lukait Kapitulli 4:22-30 Përgatiti: Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë KOASH 25 Shtator 2009