/“Lindja e Krishtit i Jep Botës Gëzim “Referat i mbajtur nga kleriku famulltar Atë Ilia Mazniku në takimin rinor me pjesëmarrjen e të rinjve Orthodhoksë nga Mitropolitë e vendit!

“Lindja e Krishtit i Jep Botës Gëzim “Referat i mbajtur nga kleriku famulltar Atë Ilia Mazniku në takimin rinor me pjesëmarrjen e të rinjve Orthodhoksë nga Mitropolitë e vendit!