/Le të marrim pjesë në Census duke pohuar me vendosmëri besimin tonë Orthodoks – Kryepiskopi Anastas.

Le të marrim pjesë në Census duke pohuar me vendosmëri besimin tonë Orthodoks – Kryepiskopi Anastas.