/Krishtlindje 2021 U kremtua me gëzim dhe pjesëmarrje të madhe festa e Krishtlindjes në kishën e Shën Nikollës me praninë e Mitropolitit të Elbasanit, Shpatit dhe Librazhdit Imzot Andonit. Festa e lindjes së Krishtit është e mbushur me gëzim dhe dritë sado e madhe të jetë errësira dhe sfidat me të cilat përballemi; ishin këto fjalët me të cilat iu drejtua Hirësi Andoni besimtarëve të pranishëm.

Krishtlindje 2021 U kremtua me gëzim dhe pjesëmarrje të madhe festa e Krishtlindjes në kishën e Shën Nikollës me praninë e Mitropolitit të Elbasanit, Shpatit dhe Librazhdit Imzot Andonit. Festa e lindjes së Krishtit është e mbushur me gëzim dhe dritë sado e madhe të jetë errësira dhe sfidat me të cilat përballemi; ishin këto fjalët me të cilat iu drejtua Hirësi Andoni besimtarëve të pranishëm.