/Kremtimi i Shën Dhimitër Mirovlitit – Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit – Hirësi Andoni!

Kremtimi i Shën Dhimitër Mirovlitit – Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit – Hirësi Andoni!