/Kremtimi i të Dielës pas Krishlindjes në Katedralen Ngjallja e Krishtit Tiranë

Kremtimi i të Dielës pas Krishlindjes në Katedralen Ngjallja e Krishtit Tiranë