/Kolendrat në Kryepiskopatën e hirshme të Tiranës – nga fëmijët e Enorië së “Ungjillëzimit”

Kolendrat në Kryepiskopatën e hirshme të Tiranës – nga fëmijët e Enorië së “Ungjillëzimit”

Kolendrat në Kryepiskopatën e hirshme të Tiranës Fëmijët e katekizmit të kishës së “Ungjillëzimit” në Tiranë u mirëpritën sot ditën e Shtunë datë 23 Dhjetor 2023 me plot dashuri nga Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit edhe I Gjithë Shqipërisë Pr. Dr. Anastasi.