/Fjala e Patriarkut Ekumenik Vartholome mbajtur në ditën e Shenjtërimit të Katedrales

Fjala e Patriarkut Ekumenik Vartholome mbajtur në ditën e Shenjtërimit të Katedrales

Fjala e Patriarkut Ekumenik Vartholome mbajtur ne ditën e Shenjtërimit të Katedrales “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë, 1 Qershor 2014