/E Diela Pas Lartësimit të Kryqit të Nderuar – Predikim nga Atë Kozma Prifti

E Diela Pas Lartësimit të Kryqit të Nderuar – Predikim nga Atë Kozma Prifti