/E diela para Lartësimit të Kryqit nga Mitropoliti i Elbasanit, Hirësi Andoni

E diela para Lartësimit të Kryqit nga Mitropoliti i Elbasanit, Hirësi Andoni

Momente nga Liturgjia Hyjnore ku i pranishëm ishte edhe mitropoliti ynë imzot Andoni.
Bekimi i fëmijëve për fillimin e vitit të ri shkollor.
“Ti, o Zot, që the të ndriçojë drita në errësirë, ndriço zemrat e mësuesve dhe nxënësve të ndodhur këtu me njohjen e së vërtetës sate dhe me dritën tënde të patreguar; jepu këtyre frymë diturie, frymë mençurie, ndriçoi sytë e shpirtrave të tyre që të shikojnë dhe të bejnë vullnetin tënd; bëji këta bij drite, që të japin fryt dhe të rriten në çdo vepër të mirë nëpërmjet urtësisë së ardhur që lartazi.”
(Urata për fillimin e vitit shkollor).
Suksese të gjithë fëmijëve dhe studentëve në rrugëtimin e tyre drejt dijes.