/E Diela III e Mattheut dhe shërbesa e dorëzimit në prift të dhjakon Emanuel Shallo.

E Diela III e Mattheut dhe shërbesa e dorëzimit në prift të dhjakon Emanuel Shallo.

Speciale e ditës – Përgatiti për Radio “Ngjallja” Dhjakon Kristo. E Diela III e Mattheut dhe shërbesa e dorëzimit në prift të dhjakon Emanuel Shallo, në Katedralen “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë. 25.06.2023 Video: Jorgo Kobuzi