/E diela e X-të pas Mateut (Shërimi i djalit epileptik) – predikim nga Mitropoliti i Korçës Joani.

E diela e X-të pas Mateut (Shërimi i djalit epileptik) – predikim nga Mitropoliti i Korçës Joani.