/“Çdo të dielë kisha jonë na fton që të kthehemi të bëhemi bij të Ngjalljes. Edhe herë të tjera e kam theksuar se Ngjallja nuk është diçka që vjen pas Kryqit, ajo ndodhet brenda Kryqit. Kur e pranojmë këtë dhe ai kryq plot me Frymë Dashurie, Përulësie, Sakrifice siç na i ka mësuar Zoti Ynë. Le të vazhdojme jetën tonë duke pranuar Kryqin që është mbushur plot me dritën e Ngjalljes.”Fjala e Kryepiskopit Anastas mbajtur në fund të Liturgjisë Hyjnore – E Diela Pas Lartësimit të Kryqit, Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 19.09.2021

“Çdo të dielë kisha jonë na fton që të kthehemi të bëhemi bij të Ngjalljes. Edhe herë të tjera e kam theksuar se Ngjallja nuk është diçka që vjen pas Kryqit, ajo ndodhet brenda Kryqit. Kur e pranojmë këtë dhe ai kryq plot me Frymë Dashurie, Përulësie, Sakrifice siç na i ka mësuar Zoti Ynë. Le të vazhdojme jetën tonë duke pranuar Kryqin që është mbushur plot me dritën e Ngjalljes.”Fjala e Kryepiskopit Anastas mbajtur në fund të Liturgjisë Hyjnore – E Diela Pas Lartësimit të Kryqit, Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 19.09.2021