/Asambleja Kleriko – Laike e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë – Ervin Mihali

Asambleja Kleriko – Laike e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë – Ervin Mihali

Fjala e mbajtur nga Ish-Koordinatori i zyrës së fëmijëve pranë Kryepiskopatës (tashmë dhjakon në Kishën Orthodhokse) Mihal (Ervin) Mihali Asambleja Kleriko – Laike e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë Gusht 2018