/Urimi i Mitropolitit të Korçës Hirësi Joanit në 31-vjetorin e Fronëzimit të Pr. Dr. Anastasit.

Urimi i Mitropolitit të Korçës Hirësi Joanit në 31-vjetorin e Fronëzimit të Pr. Dr. Anastasit.