/Të bëhemi qytetarë të Mbretërisë së Perëndisë – At Vangjel Panolli

Të bëhemi qytetarë të Mbretërisë së Perëndisë – At Vangjel Panolli

Temë e mbajtur me pjesëmarrëset (vajza) në kampin e tretë që po zhvillohet në Manastirin e hirshëm të “Fjetjes së Shën Marisë” në Boboshticë. Kisha e “Shën Anës” Korçë Korrik 2023