/E diela e të lidhurit të mishit (Gjykimi i Fundit). Predikim nga atë Mihal Sanellari

E diela e të lidhurit të mishit (Gjykimi i Fundit). Predikim nga atë Mihal Sanellari