/Rrethprerja Mishore e Zotit Jisu Krisht, Oshënar Vasili – Dhjakon Kristi

Rrethprerja Mishore e Zotit Jisu Krisht, Oshënar Vasili – Dhjakon Kristi

Speciale e ditës – Përagatiti Dhjakon Kristo. Rrethprerja Mishore e Zotit Jisu Krisht, Oshënar Vasili i Madh. Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë. 01.01.2023 Audio&Video: Jorgo Kobuzi