/Predikim – E Diela e Gjithë Shenjtorëve – Atë Harallamb Gjoka

Predikim – E Diela e Gjithë Shenjtorëve – Atë Harallamb Gjoka

Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 27 Qershor 2021