/Predikim – E Diela 3 e Kreshmës (Falja e Kryqit)

Predikim – E Diela 3 e Kreshmës (Falja e Kryqit)

Predikim – E Diela 3 e Kreshmës (Falja e Kryqit) – Arkimandrit Kozma Prifti, Tiranë, 31.03.2019