/Mesazhi i Pashkë viti 1998 – “Pashka…Njohja e Perëndisë dhe Drejtësi” – Kryepiskopi Anastas

Mesazhi i Pashkë viti 1998 – “Pashka…Njohja e Perëndisë dhe Drejtësi” – Kryepiskopi Anastas