/Mbi të kremten e Metamorfozës së Shpëtimtarit (Shpërfytyrimit) – Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni Kisha Metamorfoza e Krishtit, Gramsh 06 Gusht 2021

Mbi të kremten e Metamorfozës së Shpëtimtarit (Shpërfytyrimit) – Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni Kisha Metamorfoza e Krishtit, Gramsh 06 Gusht 2021