/E Kremtja e Ungjillëzimit të Hyjlindëses Mari – Predikim nga Atë Grigori

E Kremtja e Ungjillëzimit të Hyjlindëses Mari – Predikim nga Atë Grigori

E KREMTJA E UNGJILLËZIMIT TË HYJLINDËSES MARI PREDIKIM NGA ATË GRIGORI KISHA E UNGJILLËZIMIT, TIRANË 25 MARS 2024