/Martesa e Shenjtë në Kishën Orthodhokse nga At Grigor Pelushi

Martesa e Shenjtë në Kishën Orthodhokse nga At Grigor Pelushi

Martesa në Kishë midis një burri dhe një gruaje nuk është për 1 vit, 2 vjet apo 10 vjet…por është për gjithë jetën dhe nëse ruhet besnikëria në të dhe besimi tek Zoti Krisht…është në përjetësi! Kisha e Metmorfozës së Zotit Krisht, Tiranë 25.09.2022 video: Aleksandër Dimroçi