/Kremtimi i Tre Hierarkëve Predikim nga Mitropoliti i Korçës Hirësia e Tij Joan

Kremtimi i Tre Hierarkëve Predikim nga Mitropoliti i Korçës Hirësia e Tij Joan