/Kremtimi i Shën Joan Pagëzorit. Predikim nga Mitropoliti i Korçës Imzot Joani.

Kremtimi i Shën Joan Pagëzorit. Predikim nga Mitropoliti i Korçës Imzot Joani.