/Kremtimi i shën Athanasit të Madh. Predikim nga Mitropoliti i Korçës Imzot Joani.

Kremtimi i shën Athanasit të Madh. Predikim nga Mitropoliti i Korçës Imzot Joani.