/Kremtimi i Krishtlindjes në Mitropolinë e Shenjtë të Korçës.

Kremtimi i Krishtlindjes në Mitropolinë e Shenjtë të Korçës.