/“Konfliktet etnike dhe Kisha Ortodokse” – Kumtesë e mbajtur nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani në Seminarin Teologjik “Holy Cross” në Boston, Amerikë. Botuar në Gazetën “Ngjallja” Dhjetor 2002. Radio “Ngjallja”

“Konfliktet etnike dhe Kisha Ortodokse” – Kumtesë e mbajtur nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani në Seminarin Teologjik “Holy Cross” në Boston, Amerikë. Botuar në Gazetën “Ngjallja” Dhjetor 2002. Radio “Ngjallja”