/Intervistë e Radio “Ngjallja” me Shefen e Departamentit Teknik i Lartë në Laboratorë Mjekësorë në Kolegjin Universitar “Logos” Dr. Ridvana Mediu

Intervistë e Radio “Ngjallja” me Shefen e Departamentit Teknik i Lartë në Laboratorë Mjekësorë në Kolegjin Universitar “Logos” Dr. Ridvana Mediu