/Foto nga shërbesa e Mbrëmësores së Dashurisë dhe nga pritja e organizuar nga Mitropolia e Shenjtë Korçë

Foto nga shërbesa e Mbrëmësores së Dashurisë dhe nga pritja e organizuar nga Mitropolia e Shenjtë Korçë