/“Filantropët dhe Bamirësit e mëdhenj të qytetit të Korçës” Intervistë e realizuar nga gazetari i Radio “Ngjallja” z.Nikolla Barkaj me Pr.Dr z. Dion (Vasil) Tushi

“Filantropët dhe Bamirësit e mëdhenj të qytetit të Korçës” Intervistë e realizuar nga gazetari i Radio “Ngjallja” z.Nikolla Barkaj me Pr.Dr z. Dion (Vasil) Tushi