/Festime në Ditën e Theofanisë dhe Bekimit të Ujit në Korçë dhe Pogradec – kryesuar nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

Festime në Ditën e Theofanisë dhe Bekimit të Ujit në Korçë dhe Pogradec – kryesuar nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani