/E KREMTJA E LARTËSIMIT TË KRYQIT – KISHA E “GJITHË SHENJTORËVE” KOMBINAT, TIRANË PREDIKIM NGA ATË GRIGOR PELUSHI 14 SHTATOR 2021

E KREMTJA E LARTËSIMIT TË KRYQIT – KISHA E “GJITHË SHENJTORËVE” KOMBINAT, TIRANË PREDIKIM NGA ATË GRIGOR PELUSHI 14 SHTATOR 2021