/E Diela e të lidhurit të mishit (Gjykimi i fundit). Predikim nga Episkop Asti

E Diela e të lidhurit të mishit (Gjykimi i fundit). Predikim nga Episkop Asti