/E Diela e të Lidhurit të Djathit (Falja, Kreshmimi). Predikim i mbajtur nga Atë Grigor Pelushi.

E Diela e të Lidhurit të Djathit (Falja, Kreshmimi). Predikim i mbajtur nga Atë Grigor Pelushi.

p