/E Diela e të Lidhurit të Mishit, Gjykimi i Fundit

E Diela e të Lidhurit të Mishit, Gjykimi i Fundit

E Diela e të Lidhurit të Mishit, Gjykimi i Fundit, predikon, Hirësia e Tij +Joani