/Arkitekti dhe Realizuesi është Kryepiskopi Anastas – Julia Pjetri

Arkitekti dhe Realizuesi është Kryepiskopi Anastas – Julia Pjetri