/28 – Vjetori i Fronëzimit të Kryepiskopit të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë Imzot Anastasi – Urimi i Atë Joan Qakos, Protopresviter në Mitropolinë e Shenjtë të Beratit

28 – Vjetori i Fronëzimit të Kryepiskopit të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë Imzot Anastasi – Urimi i Atë Joan Qakos, Protopresviter në Mitropolinë e Shenjtë të Beratit