/URDHËRESA E DYTË – Mos bëj për veten tënde idhull, as ndonjë shëmbëllesë tjetër nga ato që janë mbi qiell sipër dhe në tokë poshtë, dhe sa janë në ujë nën dhé. Nuk do t’u falesh atyre, as do t’u lutesh, sepse unë jam Zoti, Perëndia yt… URDHËRESA E DYTË – MOS BËJ PËR VETEN TËNDE IDHULL! SHPJEGIM NGA THEOFANI DHE STILIANO SARIJANI TAKIM I MBAJTUR ME TË RINJTË ORTHODOKSË TË TIRANËS

URDHËRESA E DYTË – Mos bëj për veten tënde idhull, as ndonjë shëmbëllesë tjetër nga ato që janë mbi qiell sipër dhe në tokë poshtë, dhe sa janë në ujë nën dhé. Nuk do t’u falesh atyre, as do t’u lutesh, sepse unë jam Zoti, Perëndia yt… URDHËRESA E DYTË – MOS BËJ PËR VETEN TËNDE IDHULL! SHPJEGIM NGA THEOFANI DHE STILIANO SARIJANI TAKIM I MBAJTUR ME TË RINJTË ORTHODOKSË TË TIRANËS