/Unë jam Zoti, Perëndia yt… nuk do kesh perëndi të tjera përveç meje. Shpjegim i Urdhëresave të Zotit nga teologët Theofani dhe Stiliano Sarijani mbajtur me të rinjtë e Kishës Orthodokse QENDRA RINORE PRANË KOMPLEKSIT TË KATEDRALES “NGJALLJA E KRISHTIT” TIRANË URDHËRESA E PARË – Unë jam Zoti, Perëndia yt… nuk do kesh perëndi të tjera përveç meje!

Unë jam Zoti, Perëndia yt… nuk do kesh perëndi të tjera përveç meje. Shpjegim i Urdhëresave të Zotit nga teologët Theofani dhe Stiliano Sarijani mbajtur me të rinjtë e Kishës Orthodokse QENDRA RINORE PRANË KOMPLEKSIT TË KATEDRALES “NGJALLJA E KRISHTIT” TIRANË URDHËRESA E PARË – Unë jam Zoti, Perëndia yt… nuk do kesh perëndi të tjera përveç meje!