/URDHËRESA E TRETË E ZOTIT “Nuk do ta përdorësh emrin e Zotit, të Perëndisë tënd, kot, sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e Tij” EKSODI 20:7 Temë e mbajtur me të rinjtë në Qendrën Rinore pranë kompleksit të Katedrales “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë me teologët Theofani dhe Stiliano Sarijanis 21 Nëntor 2021

URDHËRESA E TRETË E ZOTIT “Nuk do ta përdorësh emrin e Zotit, të Perëndisë tënd, kot, sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e Tij” EKSODI 20:7 Temë e mbajtur me të rinjtë në Qendrën Rinore pranë kompleksit të Katedrales “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë me teologët Theofani dhe Stiliano Sarijanis 21 Nëntor 2021