/U krye shërbesa e bekimit të themeleve të kishës së re të Shën Prokopit në Tiranë.

U krye shërbesa e bekimit të themeleve të kishës së re të Shën Prokopit në Tiranë.