/Tradita e Ujit të Bekuar në Qytetin e Korçës

Tradita e Ujit të Bekuar në Qytetin e Korçës

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐭ë 𝐦𝐞 𝐀𝐭ë 𝐈𝐥𝐢𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐧𝐚𝐧𝐢𝐊𝐥𝐞𝐫𝐢𝐤 𝐧ë 𝐌𝐢𝐭𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐧ë 𝐞 𝐊𝐨𝐫çë𝐬 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢 𝐝𝐡𝐞 𝐩ë𝐫𝐠𝐚𝐭𝐢𝐭𝐮𝐫: 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐏𝐨𝐬𝐡𝐧𝐣𝐚𝐫𝐢 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐍𝐠𝐣𝐚𝐥𝐥𝐣𝐚 𝟔 𝐉𝐚𝐧𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟒